Terugblik Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2019

Meer informatie

ir. Jasper Bink<
ir. Jasper Bink
ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

BZ kijkt terug op een zeer geslaagde Kennisdag Inspectiewaterkeringen in Burgers’ Zoo,

Dit jaar was het thema ‘Een natje en een droogje’, verwijzend naar de extreem droge en natte omstandigheden waar onze waterkeringen mee te maken hebben. Gastspreker was Reinier van den Berg. Met een deelname van circa 350 personen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag met verschillende inspirerende presentaties en interessante workshops. Twee van de workshops zijn ook mede verzorgd door BZ. Beide workshops hadden betrekking op de ‘Medewerker van de Toekomst’. In de eerste workshop werd symbolisch een overeenkomst tot samenwerking ondertekend door de Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en BZ. In deze samenwerking wordt een Werk-LeerNetwerk opgezet met betrekking tot Dijkmonitoring. BZ zal daarbij het netwerk coördineren en studenten begeleiden. In de tweede workshop werd de start van het PROMETHEUS-project officieel gemarkeerd. In dit project werken de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Van Hall Larenstein (VHL) en BZ samen om via serious gaming beter te kunnen anticiperen op de complexiteit bij het assetmanagement van dijken.