Overzicht BZ Projecten

Innovatie in waterplantkartering

Waterplanten vormen een belangrijke indicator voor de ecologische vitaliteit van een watersysteem. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom jaarlijks de verbreiding van verschillende waterplanten in het IJsselmeergebied. Dit doet zij aan de hand van veldkarteringen, een zeer nauwkeurige maar arbeidsintensieve en dus kostbare methode. Vandaar dat de RWS-directie IJsselmeergebied een aantal innovatieve informatie-inwinmethodieken heeft laten toetsen op haalbaarheid en betaalbaarheid.

BZ innovatiemanagement begeleidde de toetsing en deed een aantal zakelijke voorstellen. Dat heeft ertoe geleid dat RWS in 2006 is gestart met aardobservatietechnologie voor waterplantenkartering.

Onderhoudsconcept voor werk aan de weg

Rijkswaterstaat is volop in actie om de kwaliteit van het wegennet op een goed niveau te krijgen en te houden. Voorafgaand aan het daadwerkelijke onderhoud, moet er natuurlijk het nodige gebeuren. BZ innovatiemanagement ondersteunde Rijkswaterstaat, Wegendistrict Friesland bij het plannen van het wegenonderhoud en onderhoud aan kunstwerken in de komende jaren. Daarvoor introduceerden wij een cyclisch onderhoudsconcept.

Deze toepassing van dit concept is in bepaalde sectoren al vrij gebruikelijk, zoals in de elektrotechniek. In dit project bleek dat het ook uitstekende diensten kan bewijzen in de planning van het onderhoud aan wegen en kunstwerken.

Business Groep Water: samen werken aan geïntegreerde dienstverlening

Het Geomatics Business Park in Marknesse is een verzamelplaats voor, en krachtenbundeling van bedrijven en kennisinstituten die opereren op het snijvlak van remote sensing, geo-wetenschappen en informatietechnologie. BZ innovatiemanagement neemt deel aan dit initiatief.

Binnen GBP hebben we het initiatief genomen voor het opzetten en vormgeven van een de businessgroep Water. Zeven MKB-bedrijven en drie kennisinstituten leveren nu gezamenlijk een breed, goed elkaar afgestemd en innovatief dienstenpakket op het gebied van waterbeheer en monitoring. De bedrijven doen gezamenlijk Research & Development en marketing. De eerste resultaten zijn bijzonder goed: betere en meer op maat gesneden dienstverlening aan klanten, meer business voor de deelnemende bedrijven.

 < 1 2 3