Business Groep Water: samen werken aan geïntegreerde dienstverlening

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Het Geomatics Business Park in Marknesse is een verzamelplaats voor, en krachtenbundeling van bedrijven en kennisinstituten die opereren op het snijvlak van remote sensing, geo-wetenschappen en informatietechnologie. BZ innovatiemanagement neemt deel aan dit initiatief.

Binnen GBP hebben we het initiatief genomen voor het opzetten en vormgeven van een de businessgroep Water. Zeven MKB-bedrijven en drie kennisinstituten leveren nu gezamenlijk een breed, goed elkaar afgestemd en innovatief dienstenpakket op het gebied van waterbeheer en monitoring. De bedrijven doen gezamenlijk Research & Development en marketing. De eerste resultaten zijn bijzonder goed: betere en meer op maat gesneden dienstverlening aan klanten, meer business voor de deelnemende bedrijven.