Innovatie in waterplantkartering

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Waterplanten vormen een belangrijke indicator voor de ecologische vitaliteit van een watersysteem. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom jaarlijks de verbreiding van verschillende waterplanten in het IJsselmeergebied. Dit doet zij aan de hand van veldkarteringen, een zeer nauwkeurige maar arbeidsintensieve en dus kostbare methode. Vandaar dat de RWS-directie IJsselmeergebied een aantal innovatieve informatie-inwinmethodieken heeft laten toetsen op haalbaarheid en betaalbaarheid.

BZ innovatiemanagement begeleidde de toetsing en deed een aantal zakelijke voorstellen. Dat heeft ertoe geleid dat RWS in 2006 is gestart met aardobservatietechnologie voor waterplantenkartering.