Stages en afstudeeropdrachten

Meer informatie

ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

BZ werkt in samenwerking met de Universiteit Twente aan eigen onderzoeksdoelstellingen. Diverse studenten hebben bij BZ een onderzoeksstage of afstudeeropdracht uitgevoerd in de richting waterveiligheid.

Doelstelling van BZ is om met academisch onderzoek nieuwe kennis en inzichten te vergaren die kunnen bijdragen aan effectiever waterbeheer. De uitkomsten worden meegenomen in de dagelijkse adviespraktijk van BZ.

Julius van Stokkum deed onderzoek naar de accuraatheid van de veiligheidsbeoordeling voor piping, onder invloed van de gegevensdichtheid en -kwaliteit. Uit het onderzoek is geconcludeerd dat de sterktebeoordeling gebaseerd op puntmetingen en karakteristieke waarden onbetrouwbaar is en enerzijds kan resulteren in ineffectieve versterkingen en anderzijds in onacceptabele veiligheidsrisico’s. Daarom wordt aanbevolen om naast puntmetingen zoveel mogelijk andere bronnen van informatie te betrekken in de beoordeling. Ook is het van groot belang om, bijvoorbeeld met vlakdekkende metingen, variatiepatronen in de ondergrond in kaart te brengen en zwakke plekken te identificeren.