Kennis delen via Virtual Reality

Meer informatie

drs. ing. Caspar ter Brake<
drs. ing. Caspar ter Brake

Recent rondde waterschap Hollandse Delta de dijkversterkingen in haar gebied af. Het resultaat: 66 kilometer veilige dijken binnen een projectbudget van bijna 300 miljoen euro en een schat aan kennis en ervaring.

Het borgen van deze kennis en ervaring is voor het waterschap cruciaal. We hebben getracht hier op een unieke manier vorm aan te geven door het te vervatten in een 360º Virtual Reality beleving.

Bekijk de VR en laat je meenemen langs een schat aan kennis en ervaring uit de dijkversterkingsprojecten langs de Zuid-Hollandse eilanden.