Onze diensten

Waterveiligheid

Projecten »

Zo’n 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Het Deltaprogramma Waterveiligheid heeft veel aandacht voor de bescherming van Nederland tegen hoogwater. BZ helpt dijkbeheerders om hun waterkeringen veilig te maken en te houden. We beoordelen dijken op basis van het WBI en stellen monitoringstrategieën op om dijkversterkingen te optimaliseren. State of the art monitoring heeft sinds de oprichting van ons bureau een speciale plaats ingenomen. We hebben een eigen onderzoeksprogramma, werken intensief samen met kennisinstellingen en onderwijs en zijn nauw betrokken bij toonaangevende projecten en programma’s als IJkdijk, FloodControl en Polder2C’s.

Meer weten hierover? Neem contact op met Wouter Zomer

Waterbeheer

Projecten »

Door de klimaatveranderingen hebben we te kampen met een veranderend wateraanbod. Dat levert vaak maatschappelijke problemen op. Te veel water zorgt voor (grond)wateroverlast. Maar in droge perioden is voldoende water ook belangrijk voor bebouwing, landbouw en natuur. Dat vraagt om goed doordacht waterbeheer. We helpen onze opdrachtgevers om vraagstukken rond waterkwantiteit effectief en onderbouwd aan te pakken. Aan de hand van lokaal onderzoek, kennis en ervaring geven we inzicht in gevolgen en effecten en brengen we een advies op maat uit om de problemen met riolering, water en grondwater op te lossen en problemen in de toekomst te voorkomen.

Meer weten hierover? Neem contact op met Johan Bouma

Waterprojecten

Projecten »

Projecten staan aan de basis van de stapsgewijze verbetering van onze waterrijke omgeving. Onze adviseurs zijn bedreven in het managen van projecten of programma’s, rond aanleg of onderhoud van water en omgeving. Naast de beheersing van tijd, geld en kwaliteit, sturen we op begrip onder stakeholders. Projecten waarin de spelers elkaar beter begrijpen, kennen meer draagvlak en hebben minder knelpunten in uitvoering. Dit faciliteren we graag. BZ is via raamcontracten partner van diverse waterschappen voor de levering van (IPM-)professionals. In dat kader werken we ook samen met zelfstandigen, en zijn we altijd op zoek naar versterking.

Meer weten hierover? Neem contact op met Caspar ter Brake

BZ Projecten

Alle projecten

Grondwatereffecten herinrichting Elzenhof Bodegraven


Dieren in de dijk


Handheld lidar voor harde infrastructuren


Rioolvervanging, grondwaterstanden en risico’s op bebouwing


Infiltratiekansen in kreekruggen in Middelburg


Grondwateroverlast in dijkwoningen in Genemuiden


Graverijen inmeten met Handheld LiDAR


Handheld LiDAR


Internet enquête wateroverlast en wateronderlast


Dijkmonitoring Waterschap Limburg


Monitoringsnetwerk Waterschap Rijn en IJssel


Polder2C’s


BZ Actueel

Nieuwsoverzicht

Dijkmonitoring bij Waterschap Rijn en IJssel

LeerNetwerk Waterveiligheid

Effecten van droogte op woningen, wegen en groen in Leeuwarden

Wouter Zomer ontvangt erepenning KIVI

Team BZ

Kom je ons team versterken? Bekijk hier onze vacatures

Foto ing. Wouter Zomer MSc.

ing. Wouter Zomer MSc.

Wouter adviseert over monitoringsstrategieën bij dijken en is betrokken bij onderzoek op gebied van LCM. Hij onderhoudt een flink netwerk van beslissers en beïnvloeders op gebied van waterveiligheid en hij is mede-initiatiefnemer van het Netwerk Dijkmonitoring.

Foto drs. ing. Caspar ter Brake

drs. ing. Caspar ter Brake

Caspar ter Brake is werkzaam als projectmanager in projecten rond aanleg en onderhoud van diverse waterassets. In zijn aanpak combineert hij het succes van technische oplossingen met het draagvlak in de omgeving.

Foto ir. Johan Bouma

ir. Johan Bouma

Johan is expert op het gebied van stedelijk water, grondwater en klimaat. Hij zorgt voor gedegen onderzoek en onderbouwd advies rond water- en grondwateroverlast in het bebouwde gebied, zowel beleidsmatig als technisch-inhoudelijk.

Foto ir. Jasper Bink

ir. Jasper Bink

Jasper is betrokken bij multidisciplinaire projecten in waterbeheer. Hij is erop gericht om projecten en geldende belangen goed te organiseren en te faciliteren. Met zijn civiele achtergrond levert hij ook een inhoudelijke bijdrage.

Foto ir. Marnix van Rees

ir. Marnix van Rees

Marnix is werkzaam als adviseur, voornamelijk op het gebied van stedelijk (grond)water. Met zijn technische achtergrond (land & watermanagement) en hydrologische kennis (master earth & environment) levert hij een inhoudelijke bijdrage aan onze projecten.

Foto ing. Maaike Klein Overmeen

ing. Maaike Klein Overmeen

Maaike wordt enthousiast van integrale waterprojecten in stedelijk gebied: klimaatadaptatie bij nieuwbouw en reconstructie, (grond)wateroverlast en -onderlast. Maaike is een creatieve en analytische aanpakker, met oog voor organisatie en kwaliteit.

Foto ing. Rens Nuwenhoud

ing. Rens Nuwenhoud

Rens is werkzaam als adviseur op het gebied van waterveiligheid. Zijn hydrologische kennis vult hij aan met een aantal jaren projectleiderservaring. Daarmee geeft hij inhoudelijk en organisatorisch advies in waterveiligheidsprojecten.

Foto ir. ing. Peter van Dijk

ir. ing. Peter van Dijk

Peter werkt als adviseur waterveiligheid. Hij koppelt zijn theoretische kennis aan praktische beheersvragen. Zijn praktijkgerichte hbo-bachelors (Civiele Techniek en Bedrijfskunde) en technische TU Delft master Waterbouwkunde vormen hiervoor de basis.

Foto ir. Mike Flohr

ir. Mike Flohr

Mike is projectleider van diverse projecten. Met zijn civiele achtergrond combineert hij inhoudelijke kennis met organisatorisch vermogen.

Foto ing. Emiel Groot

ing. Emiel Groot

Emiel is werkzaam als adviseur op het gebied van (grond)water. Met zijn brede achtergrond van land- en watermanagement en zijn minor in geografische-informatie-techniek levert hij inhoudelijk advies binnen onze projecten.

Foto ir. Iris van Klaarbergen

ir. Iris van Klaarbergen

Iris is werkzaam als adviseur op het gebied van waterbeheer en waterveiligheid. Ze heeft een civieltechnische achtergrond (Master Water Engineering and Management). Daarmee levert ze een inhoudelijke bijdrage aan onze projecten.

Foto Michiel Raak M

Michiel Raak M

Michiel is betrokken bij een tweetal internationale onderzoeksprojecten rond het toekomstbestendig maken van dijken, Polder2C’s en BONSAI. Zijn kracht ligt in het samenbrengen van partijen en mensen te laten samenwerken in complexe projecten.

Foto ir. Sander Bakkenist MBA

ir. Sander Bakkenist MBA

Sander adviseert over de rol van veldwaarnemingen, monitoring en grondonderzoek bij waterproblematiek. Hij is daarnaast werkzaam als procesbegeleider bij het implementeren van toepassen van ontwikkelingen in de sector.

Foto ir. Douwe Meijer

ir. Douwe Meijer

Douwe Meijer is rivierkundig ingenieur en adviseur en heeft substantiële bijdragen geleverd aan grote rivierprojecten en programma’s in binnen- en buitenland. Momenteel adviseert hij onder andere waterschappen in hun dijkversterkingsopgaven.

Foto Joost Koenders MSc.

Joost Koenders MSc.

Joost is een praktisch ingestelde specialist die werkt aan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting en waterbeheer. Zijn talenten komen het beste tot uiting in situaties waar hij zijn kennis en ervaring kan inzetten voor een analyse of vertaling van theorie naar praktijk.

Foto drs. ing. Jose van de Griendt

drs. ing. Jose van de Griendt

Jose werkt graag met mensen en organisaties in ontwikkeling. Jose denkt creatief en oplossing gericht, is een pragmatische visionair en inspirator en brengt daarmee vernieuwing voor organisaties die werken aan een betere leefomgeving.

Carrière

Vacatures

Een baan in een kleine organisatie met veel mogelijkheden en vrijheid. Dat is werken bij BZ! We bieden je de mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en projecten te doen die aansluiten bij jouw wensen. Daarnaast krijg je de vrijheid om je werkuren flexibel in te richten om zo te zorgen dat je een goede werk-privé balans houdt. En natuurlijk hebben we goede arbeidsvoorwaarden. Enthousiast? Bekijk hier onze vacatures! En twijfel je? Dan ben je ook welkom voor een kop koffie!

Studeren

Opleiding van goede vakgenoten staat bij BZ hoog in het vaandel. We werken daarom intensief samen met verschillende hogescholen en universiteiten aan innovatieve projecten rond waterveiligheid en waterbeheer. Heb je interesse om hieraan bij te dragen en tegelijkertijd ervaring op te doen in de praktijk? Dan kunnen we wellicht bijdragen aan jouw studieloopbaan. Bijvoorbeeld in de afronding van je bachelor- of masteropleiding. In overleg met je opleiding en met ons stel je een afstudeeropdracht op. Wij bieden ondersteuning in de verdere uitwerking. Naast een vaste begeleider bieden we je een werkplek in Deventer, een stagevergoeding en een goede sfeer met enthousiaste en deskundige collega´s. Interesse? Bekijk dan hier onze beschikbare afstudeeropdrachten!

Verder participeert BZ in verschillende samenwerkingsverbanden als het werk-leernetwerk, Prometheus en een één-op-één samenwerking met de Universiteit Twente. Binnen deze onderzoeksprogramma’s kunnen studenten werken aan eigen onderzoek, waarbij je begeleid wordt door professionals uit de werkpraktijk. Onze gezamenlijke doelstelling is om met onderzoek nieuwe kennis en inzichten te vergaren die kunnen bijdragen aan effectiever water- en dijkbeheer.

Ook bieden we vanuit BZ de mogelijkheid een traineeship te volgen. Als afgestudeerde kun je een vliegende start maken in je carrière door onder intensieve inhoudelijke begeleiding een opdracht te doen bij een waterbeherende overheid. Bekijk daarvoor ons initiatief De Dijkingenieur

Over ons

BZIM voert deskundig onderzoek uit, geeft onderbouwd advies en begeleidt projecten op gebied van waterveiligheid en waterbeheer. Onze missie: met expertise een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterveiligheid en het waterbeheer. Dit doen we voor overheden door het toepassen van actuele kennis in het vakgebied, waarbij we anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen als: klimaatverandering en het effect op waterbeheer en waterveiligheid; verbeterende technologie en toenemende participatie van stakeholders.

In onze bedrijfsvoering staan kwaliteit, ARBO en milieu (KAM) hoog in het vaandel. Kwaliteit is voor ons synoniem met klanttevredenheid. Arbo-omstandigheden hebben direct invloed op de medewerkers, het kapitaal van de organisatie. En als adviesbureau dat zich bezig houdt met klimaatverandering zijn we ons bewust van de impact van ons werk op het milieu. Daarom zijn we continue bezig met vorming, aanscherping en uitvoering van beleid op gebied van KAM. We houden rekening met eisen en wensen van andere belanghebbenden ten aanzien van KAM en we spelen in op externe en interne kansen en bedreigingen. Dit waarborgen we door ons certificering volgens de ISO-9001 en ISO-14001.

BZ Ingenieurs & Managers bv

Zutphenseweg 51
7418 AH Deventer
0570 645 811
info@bzim.nl

ISO 9001:2015ISO 14001:2015