Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Meer informatie

ir. Jasper Bink<
ir. Jasper Bink

In opdracht van Stowa en Rijkswaterstaat organiseert BZ dit jaar wederom de Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Het thema is dit jaar ‘Een natje en een droogje’.

Drooghouden, daar zijn we van oudsher goed in. Nu moeten we er ook voor zorgen dat ons land voldoende nat blijft. Samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen verzorgt BZ ook een van de workshop tijdens de dag. Dijkbeheerders hebben te maken met een nieuwe normering in de beoordelingssystematiek, een nieuwe invulling van de ‘zorgplicht’ voor waterkeringen en soms een enorme versterkingsopgave. In een interactieve sessie wordt gezocht naar handvaten om de complexiteit van versterkingsopgaven en dilemma’s rondom kennis-, informatie- en datadeling tussen de verschillende werkprocessen (beheren, beoordelen, versterken) het hoofd te bieden.

De kennisdag vindt plaats op 21 maart 2019 in Burgers’ Zoo. Kijk hier voor meer informatie over het programma van de kennisdag en hier om in te schrijven.