Innovatie in zuivering koffieafvalwater

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA

Een diagnose van de milieu-impact is de voorbereidende stap om te bepalen welke plantages prioriteit hebben en welke oplossingsrichtingen geschikt zijn. De milieu-impact van koffieplantages hangt af van een aantal factoren die te maken hebben met de efficiëntie van de koffieverwerking, locatie van de koffieverwerkingsinstallaties in relatie tot de rivier, omliggend terrein en productiegrootte.