Projecten (grond-)wateroverlast en klimaat

Meer informatie

ir. Johan Bouma<
ir. Johan Bouma

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die we voor u uitvoeren​ in de dorpen en steden.

  • onderzoek naar wateroverlast in de openbare ruimte
  • analyses naar de klimaatbestendigheid van een gebied (dorp, wijk, stad)
  • advies klimaatbestendige inrichting openbare ruimte
  • waterhuishoudkundige- en rioleringsplannen nieuwbouw
  • onderzoek naar oorzaken van grondwateroverlast op woning, straat en wijkniveau
  • advies over maatregelen om (grond)wateroverlast aan te pakken
  • ontwerp, analyses en optimalisaties van grondwatermeetnetten
  • onderzoek en advies werking van drainages en infiltratievoorzieningen
  • onderbouwen noodzaak aanleg drainages bij o.a. rioolvervanging