Overzicht BZ Vacatures

Adviseur stedelijk water

Een adviseur stedelijk water houdt zich bezig met riolering, stedelijk waterbeheer, (grond)wateroverlast en klimaat. Je doet onderzoek en draagt zorg voor onderbouwde adviezen.

Adviseur Water

Als adviseur water werk je aan vraagstukken op het gebied van waterveiligheid en wateroverlast. Je adviseert over monitoring van waterkeringen of doet onderzoek naar oorzaken van wateroverlast en bedenkt hiervoor oplossingen..

Afstudeeropdrachten

BZ werkt in samenwerking met hogescholen en universiteiten aan eigen onderzoeksdoelstellingen. We willen samen met studenten nieuwe kennis en inzichten vergaren die kunnen bijdragen aan effectiever waterbeheer.