BZ onderzoekt grondwateroverlast Middelburg

Meer informatie

ir. Johan Bouma<
ir. Johan Bouma

Interessante links

Middelburg steekt peilstok in..

grondwater

BZ adviseert gemeente Middelburg over grondwateroverlast.

Zo hebben we een grondwatermeetnet ontworpen. We hebben vervolgens de gemeente begeleid in de aanbesteding van beheer en onderhoud van dit meetnet. De komende jaren worden de grondwaterstanden in Middelburg met telemetrie bemeten, waardoor de gemeente en haar inwoners een actueel inzicht in de grondwatersituatie hebben.

Lees ook dit artikel in de PZC