Effecten van droogte op woningen, wegen en groen in Leeuwarden

Meer informatie

ing. Maaike Klein Overmeen<
ing. Maaike Klein Overmeen

De droge zomer van 2018 zorgde in de gemeente Leeuwarden voor schade aan groen en wegen. De gemeente ontving schademeldingen en wilde weten wat de risico’s van droogte door klimaatverandering zijn. BZIM heeft in opdracht van de gemeente een interdisciplinaire aanpak opgesteld. Met de vakspecialisten van de gemeente is gekeken wanneer schade ontstaat. BZIM heeft bepaald hoeveel de grondwaterstand daalt als gevolg van het KNMI-klimaatscenario WH. Het risico op schade is op wijkniveau in beeld gebracht. Met een beter onderbouwde inschatting, blijkt de schade door droogte slechts ongeveer 10 procent van wat op basis van de Klimaatschadeschatter was ingeschat.

Over dit project en de resultaten is een artikel verschenen op H2O Waternetwerk. Lees hier verder!

Daarnaast is over dit project ook een artikel verschenen in Land+Water. Lees hier verder!

Benieuwd naar de verdere inhoud van het project? Klik dan hier