Interreg2Seas versterkt subsidie aan onderzoeksproject POLDER2C’s

Meer informatie

ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

POLDER2C’s is een project in de Hedwige- en Prosperpolder waarin onderzoek wordt verricht rondom waterveiligheid. Het Europese Interreg2seas programma heeft het projectvoorstel POLDER2C’s geaccepteerd.

In de Hedwige- en Prosperpolder is door herinrichting een uniek Living Lab (LL HPP) van enkele kilometers dijk ontstaan. Hier worden waterkeringen en crisisplannen in de praktijk getest. 13 projectpartners uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland werken samen aan een klimaatbestendig twee-zeeëngebied. STOWA is hoofdpartner en is samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Waterbouwkundig Laboratorium (WL) uit Vlaanderen trekker van dit project. In totaal wordt er 6,5 miljoen euro geïnvesteerd in het project, waarvan 60 procent wordt bijgedragen door Interreg2Seas. BZ is de afgelopen jaren betrokken bij de initiatie van het project.

Lees meer over het project op de website van STOWA