LeerNetwerk Waterveiligheid

Meer informatie

ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

Het LeerNetwerk Waterveiligheid is een samenwerking tussen waterkeringbeheerders, hogescholen en marktpartijen dat in het leven geroepen is om het gebruik te stimuleren van state of the art technologie, kennis en kunde in de praktijk. In dit lerende netwerk snijdt het mes aan twee kanten doordat waterschappen laagdrempelig kennis maken met state of the art technieken en studenten van hogescholen in aanraking komen met de praktische toepassing van het waterveiligheid-vak.

Het tweeledige doel van dit netwerk is dan ook enerzijds de professionals van morgen kennis te laten maken met het werkveld en anderzijds waterschappen kennis laten maken met de state of the art. Na oprichting van het LeerNetwerk Waterveiligheid is de nadruk gelegd op het gangbaar maken van meet- en monitoringtechnieken voor dijken. De toegevoegde waarde van meten en monitoren wordt steeds meer onderschreven, maar het blijkt lastig te zijn voor de waterkeringbeheerders om te bepalen hoe te beginnen met monitoren. In een drie-fasen plan is een start gemaakt om meten en monitoring gangbaar te maken. De eerste fase is medio 2019 afgerond door twee afstudeeronderzoeken gericht op het opstellen van een handreiking met een afwegingskader voor dijkmonitoring. In de tweede fase wordt dit afwegingskader toegepast op een concrete case om een meet- en monitoringsstrategie op te stellen. Het opstellen van een meet- en monitoringsplan is de laatste fase.

Meer informatie over het LeerNetwerk? Neem contact op met Wouter Zomer

Over het LeerNetwerk Waterveiligheid is een artikel verschenen in Land+Water. Lees hier verder!