Tweede fase Leernetwerk Waterveiligheid van start, aansluiting HH de Stichtse Rijnlanden

Meer informatie

ir. Sander Bakkenist MBA<
ir. Sander Bakkenist MBA
ing. Wouter Zomer MSc.<
ing. Wouter Zomer MSc.

Het LeerNetWerk Waterveiligheid is begin dit jaar van start gegaan. Partners Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de Hogeschool van Rotterdam en BZ Ingenieurs & Managers zetten zich gezamenlijk in voor de koppeling tussen onderwijs, praktijk en toepassing van meest recente technologie en ervaringen op gebied van waterveiligheid. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden sluit nu aan met een case over de Lekdijk.

In eerste instantie richt het LeerNetWerk zich op dijkmonitoring. De toegevoegde waarde van meer meten en monitoren wordt door keringbeheerders meer en meer onderschreven. Het blijkt echter dat waterbeheerders het lastig vinden hoe te beginnen met monitoring. Tijdens de eerste fase hebben studenten een verkenning uitgevoerd hoe het waterschap aan de slag kan gaan met meten en monitoring. Dit resulteerde in een uitgewerkte procesaanpak die in een vervolgfase op concrete cases wordt toegepast.