Overzicht BZ Vacatures

Adviseur Waterveiligheid

Houd jij ervan om technische en organisatorische vraagstukken op het gebied van waterveiligheid op te lossen? En zie jij jezelf als spil tussen theorie en praktijk? Dan zoeken wij jou! Als adviseur waterveiligheid adviseer je over het monitoren van waterkeringen, onderzoek je de veiligheidssituatie van de kering en bedenk je werkzame oplossingen met de nieuwe veiligheidsnormen. In je werk heb je veel contact met opdrachtgevers en word je intern ondersteund door collega specialisten en adviseurs.

Adviseur stedelijk water

Een adviseur stedelijk water houdt zich bezig met riolering, stedelijk waterbeheer, (grond)wateroverlast en klimaat. Je doet onderzoek en draagt zorg voor onderbouwde adviezen.

Adviseur Water

Als adviseur water werk je aan vraagstukken op het gebied van waterveiligheid en wateroverlast. Je adviseert over monitoring van waterkeringen of doet onderzoek naar oorzaken van wateroverlast en bedenkt hiervoor oplossingen..

Afstudeeropdrachten

BZ werkt in samenwerking met hogescholen en universiteiten aan eigen onderzoeksdoelstellingen. We willen samen met studenten nieuwe kennis en inzichten vergaren die kunnen bijdragen aan effectiever waterbeheer.